Rider

ตามนี้เลยอ่ะฮะ

/me วิ่งออกจากบอร์ด....

ปล. http://www.j-hero.com/board/index.php?showtopic=11682 จริงๆรู้จักนานแล้ว แต่ลืมลิงค์ มาเจอะพอดี + ว่างจัด เหอๆๆ

edit @ 23 Dec 2009 13:26:19 by Nechigawara Sanzenin

edit @ 23 Dec 2009 13:30:39 by Nechigawara Sanzenin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พอดีว่าเหลือบไปเห็นกล้องที่พระเอกมันใช้ถ่ายรูปก็เลยข้องใจ
เอ็มไปถามเพื่อนที่เล่นกล้องได้ใจความว่า ไอ้ที่พระเอกมันห้อยอยู่น่ะ เค้าเรียกว่ากล้อง "โลโม" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาตดึงข้อมูลจากที่นี่ http://www.onmylife.net/smf/index.php?topic=50.0
และ http://www.lomothai.com/about.html มาเลยนะครับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติ
เดิมทีกล้องโลโม่ออกแบบมา เพื่อใช้ในหน่วยงานสายลับของกองทัพรัสเซีย
โดย LOMO ย่อมาจาก Leningrad Optical Machinery Organization
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตเลนส์เพื่อใช้ในโครงการอวกาศของกิจการกอง ทัพและผลิตเลนส์ที่ใช้ในกล้องโทรทัศน์
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและอุตสาหกรรมของสหภาพโซเวียตในขณะนั้น
มีคำสั่งให้หน่วยงาน LOMO ผลิตกล้องเลียนแบบกล้องคอมแพคท์ของญี่ปุ่นขึ้นมาให้เร็วที่สุด ถูกที่สุดและมากที่สุด
เพื่อแจกจ่ายให้พลเมืองรัสเซียทุกคนได้รู้จักการถ่ายรูป
โดยมีคำขวัญว่า "คอมมิวนิสต์อันทรงเกียรติทุกคนควรมีกล้อง Lomo Kompakt Automat LC-A เป็นของตัวเอง"
โดยผู้ผลิตกล้อง Lomo Kompakt Automat LC-A คือ Michail Aronowitsch Radionov อดีตสายลับ KGB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์หลักของ Lomographic Society

คือการศึกษา เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้
หลักการถ่ายของ Lomographic Society ปฏิบัติตามิ กฎบัญญัต 10 ประการ (10 golden rules of Lomography)
แต่ หลักการการง่ายๆคือ ถ่ายให้ได้มากที่สุด ในทุกสถานการณ์ ทุกมุมมอง ทุกท่าทาง และภาพเหล่านี้ในที่สุดก็จะถูกนำมารวมกันเป็น LOMOWALL)
แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก.

การรวบรวมภาพจาก Lomographer ทั่วโลก ถูกจัดการรวบรวมโดยผ่านระบบ "LomoWorldArchive"
ซึ่งเป็นระบบรวบรวมภาพจากทั่วโลกใน website www.lomography.com
Lomographic Society ถูกสร้างขึ้นด้วยความสร้างสรรค์ และพ